FR NL EN

Home

De Koninklijke Vereniging Belgische Unie werd in 1926 gesticht. Zij groepeerde al sinds vele jaren de weduwen en weeskinderen, slachtoffers van de 1ste Wereldoorlog, die hier werden ontvangen en de Belgen die hier al verbleven. Het standbeeld « La Belgique reconnaissante » op de  quai de Belgique in Ouchy getuigt over deze periode. Al in 1937, wel voor de gebruikelijke termijn, gaf het Koninklijk Huis aan onze Unie de titel van Koninklijke Vereniging.

Het doel van onze Vereniging (verkort als SRUB-L) is solidariteit- en vriendschapsbanden te ontplooien tussen de Belgen die in de streek wonen, contact te behouden met onze Belgische oorsprong, Belgische culturele activiteiten aan te moedigen alswel verbindingen te ontwikkelen tussen Belgen, Zwitsers en andere residenten, in samenwerking met de Zwitserse en Belgische overheid alsook met de organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Onze Vereniging stelt verscheidene activiteiten voor; details vind u verder op deze website en ook op www.widmer-curtat.ch

Contact kan worden gelegd langs volgende wegen:

                              Société Royale Union Belge-Lausanne

                              Parc de la Rouvraie 16

                              CH-1018 – Lausanne

              

www.srubl.ch

e-mail : contact@srubl.be

CCP  10-6677-8

IBAN CH39 0900 0000 1000 6677 8

 

 

 

 

Powered by Cycade